منتظِـر بهــار

پیروزی در ذات اندیشه بهــار است

پیروزی در ذات اندیشه بهــار است

۱ مطلب توسط «نسترن بهاری» ثبت شده است

دکتر عزیـــزم
رفتـــی
بـه سلامـــت
خوشـــا بـه حالــت کـــه سربلنــد رفتــی
نمیـــدانم در وصــف نبـــودت چه بگـــویم... قلمــم نـاتـوان اسـت...
فقــط....

فقــط میــدانـم روزی کــه آمــدی... ایستــاده بــودی :(خـــدا قــوت... اجــرت بـا صـــاحب الــزمـان
همیــشـه... دوســتت خــواهم داشــت
همیــشه... پشــتت خــواهم بــود

راه ادامـــه دارد...
۰ نظر ۱۳ مرداد ۹۲ ، ۰۲:۳۰
نسترن بهاری