منتظِـر بهــار

پیروزی در ذات اندیشه بهــار است

پیروزی در ذات اندیشه بهــار است

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

بنظرم خیلی از عزاداریا انقد که ظلم میکنه به حقیقت قدسی امام حسین و عبرت و درس عاشورا، خدمتی نمیکنه اشک و گریه اگه از سر معرفت باشه، ثواب دارہ و الا جو گیری ِ صرف، یا به تعبیری اشکی که صرفا نتیجه یک "حال" باشه ارزشی نداره
و علت اینکه میگم اشک از سر جوگیری ارزشی ندارہ، اینه که نتیجه ش فقط جوگیری ِ بیشتره و خود خوب بین هس، و الا اگه ھمین اشک( ِ ازسر جوگیری) معرفت و مقامی در پی داشته باشه به تبع پاداشیھم خاھد داشت
و از طرفی هم معتقدم که این حسی که از شرکت در یه مراسم عزاداری به ما دست میده و ازون بعنوان "حال روحانی" یاد میکنیم و ویژگی مثبت یه مراسم عزاداری میدونیم؛ 
ارزش چندانی نداره و ویژگی ِ مثبتی هم تلقی نمیشه و حتی شاید بشه از اون به یک ویژگی منفی یاد کرد و به همین علت اکثر (قریب به اتفاق) مراسم های عزاداری که برپا میشه ارزش چندانی نداره

۲ نظر ۱۶ آبان ۹۲ ، ۱۸:۵۸
حنانه بهاری